• Chuỗi Sự Kiện Đua Top Tuần Lần 1 Máy Chủ DEVIAS
  • Event Đổi Item Sang Class Khác - Nâng Tầm Giá Trị
  • Hướng dẫn nhận Các Loại Quà Nạp và Online nhận Gcoin
  • Chuỗi Sự Kiện Đua Top Open Beta Máy Chủ DEVIAS
  • Sự Kiện Phát Giftcode Sử Dụng Khi Open Máy Chủ DEVIAS
  • Chuỗi Sự Kiện Đua Top Open Beta Máy Chủ DEVIAS
  • Thông Tin Mới Chủ Mới DEVIAS và Giờ Event Trong Game
  • Hướng dẫn nhận các loại Quà Nạp và Online nhận Gcoin
  • Hướng dẫn cách nhận Quà Giftcode trên web tài khoản
  • Online nhận Gcoin không lo mất phí Reset tại GameThuViet
  • Hướng Dẫn Đổi Ngọc Thêm Dòng Excellent và Cách Sử Dụng